Båtplatser

Våra båtplatser


Här finns det 70 båtplatser för jollar och småbåtar.  Båtplatserna är mellan 2,0 och 5,3 meter breda. Farbart djup i hamnen är 2,3 meter på de flesta ställen.  Mellan de långa bryggorna är djupet 1,2 – 2,0 meter längst in. 

Norra Finnö